Emisja do powietrza

Zakres usług dotyczących emisji do powietrza

Wnioski o wydanie pozwolenia

Realizujemy komplekoswe usługi dotyczące całego procesu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na emisję do powietrza.

Zgodnie z prawem unijnym emisja do powietrza dzieli się na:

 

Emisja zorganizowana to emisja która doprowadza do zanieczyszczenia za pomocą wszelkich procesów technologicznych których odpady wyprowadzane są zorganizowanymi emiterami takimi jak wyloty wentylacyjne, kominy, odpływy. 

Emisja niezorganizowana ma miejsce gdy wyprowadzamy do powietrza zanieczyszczenie bez pośrednictwa jakichkolwiek zorganizowanych emiterów. Dobrymi przykładami są: emisja z wysypisk, otwartych przestrzeni, poruszających się instalacji, lub otwartych okien i wywietrzników. 

 

Więcej informacji na naszej stronie: EKO PROJEKT 

Nie wszystkie źródła emisji wymagają pozwoleń. Zgodnie z prawem istnieją również instalacje wymagające jedynie zgłoszenia do odpowiedniego urzędu. Pomagamy również w takich przypadkach.

Jeśli Twoja firma potrzebuje profesjonalnego i akredytowanego pomiaru emisji do powietrza i wód zanieczyszczeń ze swojej instalacji, zapraszamy do kontaktu.

Zgłoszenia instalacji

Pomiary emisji zanieczyszczeń

Eko-Projekt 

© 2018 Eko-Projekt